RIP Instagram! Of nog niet? Over Vero en Steemit, the new kids on the block.

[:nl]

Buzz

Er is een nieuwe buzz rondom Social Media, heb je het gemerkt? Sinds Instagram zijn algoritme heeft gewijzigd, zijn veel gebruikers erg ontevreden met hun feeds en de zichtbaarheid van hun berichten. Op Facebook heeft zich een vergelijkbare wijziging voorgedaan en als u een Facebook-pagina voor uw bedrijf beheert, ziet u dat het aantal weergaven drastisch afneemt.

Twee nieuwe platforms die het waard zijn om naar te kijken: VERO & STEEMIT

Gisteren was er maar één naam die opkwam, iedereen leek erover te praten of te posten! Wil je weten welke naam dat was? Het was VERO, een gloednieuw platform.

vero

Wat is er speciaal aan Vero?

1. Het is gebaseerd op abonnementen – GEEN advertenties

Ja, je leest het goed, GEEN reclame. Nooit.

Wat is het nadeel? Je zult voor je abonnement moeten betalen. Ik heb geen idee hoeveel, maar het zal gebeuren. Tenzij je NU abonneert zoals ik, dan behoor je tot de eerste 1 miljoen abonnees en zal het voor altijd gratis zijn. Wel een leuke pitch om snel veel abonnees te hebben 😉

Overigens is het wél mogelijk om dingen te verkopen via de “Nu kopen” knop. Daarmee kunnen creators en merken hun producten rechtstreeks vanuit hun posts verkopen, maar daar krijgt VERO dan wel een percentje van natuurlijk.

2. De feed

De feed bestaat uit je berichten en de berichten van mensen met wie je bent verbonden of mensen die je volgt. Niets meer, niets minder. In chronologische volgorde!

3. De mensen met wie je connecteert

Niet iedereen waarmee je verbonden bent op Social Media is je beste vriend, de meesten van hen heb je waarschijnlijk nog nooit ontmoet! Dit is de reden waarom je je contacten op verschillende manieren kunt labelen:

vero

Op deze manier kan je kiezen welke informatie je met wie wilt delen.

Op dit moment ondervindt het VERO-platform problemen met het bijhouden van alle nieuwe abonnementen, dus het is moeilijk om alle functies uit te proberen, maar het is een goed idee om je op zijn minst al te abonneren. Je kunt de rest dan later wel bekijken 🙂

Je kunt me trouwens op Vero vinden als Lazy Bird.

Steemit

Steemit is niet meer zo nieuw, het bestaat nu bijna 2 jaar maar wint snel aan populariteit.

http://www.steemit.com

Krijg betaald om content te plaatsen

Het platform is gebaseerd op het Blockchain-principe, zoals Bitcoin en andere cryptocurrencies. In het begin is het een beetje ingewikkeld om te begrijpen, maar de hoofdzaak is dit: je krijgt ‘Steem’ (een cryptocurrency) door content op het Steemit-platform te publiceren en te liken (upvote heet dat). Ikzelf ben pas een week geleden lid geworden, maar ik ben erg enthousiast over dit platform! Er is zelfs een Instagram-achtige functie genaamd SteepShot waar ik zelfs nog meer enthousiast over ben, kun je je voorstellen betaald te worden om je foto’s op Instagram te plaatsen ??

Wat is het addertje hier?

In tegenstelling tot Vero is er geen betaald abonnement, geweldig !! Het enige nadeel dat ik tot nu toe zie is het ingewikkelde inschrijvingsproces. Omdat dit niet alleen een platform voor sociale media is, maar ook een cryptocurrency, is het registratieproces grondig en duurt het enkele dagen om geaccepteerd te worden. Je wachtwoord is erg belangrijk, je kunt er geen kiezen, het systeem genereert het voor je en dan is het echt van cruciaal belang dat je het ergens opslaat omdat Steemit het NOOIT voor je kan herstellen. Maar al dit gedoe is het echt waard, want vanaf nu verdien je geld door te bloggen!

Als je een blogger bent op WordPress zoals ik, is het een goed idee om de Steempress plug-in te downloaden, omdat je blogartikelen automatisch worden gepost op Steemit. Dus voor mij is er niet echt iets veranderd in mijn dagelijkse routine, behalve dat mijn artikelen cryptogeld genereren. Hoe cool is dat?!

Laat je trouwens niet helemaal meezuigen in de crypto-race op Steemit. Wees gewoon jezelf en post interessante artikelen die mensen graag lezen. Begin gelijkgestemde Steemians te volgen en reageer op of like (upvote) hun berichten en je bouwt jezelf ook volgers op.

Wil je lid worden van Steemit? Je kunt me hier vinden: Lazy Bird on Steemit (je kunt het platform al bekijken zonder een account te hebben).

Dit zijn de twee platforms waar ik als blogger enthousiast over ben, ken je andere die ik moet bekijken?

Geef alsjeblieft hieronder commentaar of upvote als je reeds een Steemian bent!

X Lazy Bird

BewarenBewaren[:en]

Buzz

There is a new buzz around Social Media, have you noticed? Since Instagram changed its algorithm a lot of users are very unhappy with their feeds and the visibility of their posts. On Facebook a similar change has occurred and if you run a Facebook page for your business you see the number of views go down drastically.

Two new Platforms worth looking at: VERO & STEEMIT

Yesterday there was only one name that came up, everybody seemed to talk or post about it! Do you want to know which name that was? It was VERO, a brand new platform.

vero

 What is special about Vero?

1. It’s subscription based – No advertising

Yes you read that well, NO advertising. Ever.

What is the downside? You will have to pay for your subscription. I have no idea how much, but it will happen. Unless if you subscribe right NOW like me, then you are among the first 1 million subscribers and it will be free forever. Talk about giving people a sense of urgency!

By the way, it is possible to sell stuff via the “Buy Now” feature that allows creators and brands to sell products directly from posts. VERO will charge a fee for that as well.

2. The feed

The feed is composed of your posts and the posts of people you’re either connected with or people you follow. Nothing more, nothing less. In chronological order!

3. The people you connect with

Not everyone you are connected with on Social Media is your best friend, most of them you’ve probably never met! This is why you can label your connections in different ways:
vero
This way you can choose which information you want to share with whom.
Right now the VERO platform is having trouble keeping up with all the new subscriptions, so it’s difficult to try out all the features, but it’s a good idea to at least subscribe. You can check it out later 🙂
You can find me on Vero as Lazy Bird by the way.

Steemit

Steemit is not so brand new anymore, it exists for almost 2 years now but is gaining popularity quickly.

http://www.steemit.com

Get paid to post your content

The platform is based on the Blockchain principle, like Bitcoin and other cryptocurrencies. It’s a bit complicated to understand at first, but the bottom line is this: you get paid ‘steem’ (a cryptocurrency) by publishing and liking content on the Steemit platform. I myself only joined a week ago, but I’m very excited about this platform! There is even an Instagram-like feature called SteepShot which I’m even more excited about, can you imagine being paid to put your pictures on Instagram??

What is the catch here?

Unlike Vero, there’s no paid subscription, great!! The only downside I see so far is the complicated subscription process. Because this is not just a social media platform but also a cryptocurrency, the registration process is thorough and it takes a few days to get accepted. Your password is very important, you can’t choose one, the system generates it for you and then it’s really crucial that you store it somewhere because you Steemit can NEVER recover it for you. But all this hassle is really worth it, because from now on you’ll be making money!

If you are a blogger on WordPress like me, it’s a good idea to download this plugin because your blog articles will be posted automatically on Steemit. So for me, nothing really changed in my daily routine, except now my articles generate crypto money. How cool is that?!

Don’t get all sucked up in the crypto race on Steemit by the way. Just be yourself and post interesting articles that people like to read. Start following likeminded people and react or upvote (like) their posts and you will build yourself a following as well.

Want to join Steemit? You can find me here: Lazy Bird on Steemit (you can check it out already without having an account by the way).

These are the two platforms that I’m excited about as a blogger, do you know any others I need to check out?

Please comment below and upvote if you’re already a Steemian!

X Lazy Bird

 

BewarenBewaren

BewarenBewaren[:]

Een gedachte over “RIP Instagram! Of nog niet? Over Vero en Steemit, the new kids on the block.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s