Lees jij meer dan 4 boeken per maand? Dan moet je echt een e-reader kopen!

[:nl]Voordat je me vertelt dat je zooooooo geniet van het gevoel een echt boek in handen te hebben dat naar papier ruikt: ik ook !!! Maar als dat boek niet uit een bibliotheek komt, zijn er toch zaken die je in overweging moet nemen. Je zal jezelf niet alleen veel geld besparen, maar daarmee ook nog eens het milieu een handje helpen.

book

Bomen redden

Als ik je nu eens vertel dat alleen al in de VS (ik heb geen cijfers voor andere regio’s gevonden) in een jaar tijd 2 miljard boeken worden geproduceerd. Om deze boeken te kunnen drukken, moeten er elk jaar 32 miljoen bomen gekapt worden alleen al voor het papier! Dat is veel, vind je niet?

Minder Vervuiling

Maar dat is nog maar het begin. Als je net als ik een onverzadigbare honger naar boeken hebt, neem dan ook deze milieukosten in overweging:

 • de hoeveelheid energie die wordt gebruikt in de boekproductie
 • de gebruikte verpakkingsmaterialen en alle energie- en andere kosten die aan die materialen zijn gekoppeld
 • de brandstof die wordt gebruikt voor het transport van papieren boeken: van de drukkerij naar het magazijn en vervolgens van het magazijn naar de winkel of de klant
 • de energie, kosten en vervuiling vereist om boeken te vernietigen

Geld besparen

Boeken zijn niet goedkoop, als je veel leest is het erg duur om papieren boeken te kopen. Het gemiddelde boek kost ongeveer 20 dollar / euro, het gemiddelde e-book kost slechts 5 euro. Dat is een korting van 75%!

Wat als je toch nog steeds papieren boeken wilt lezen?

Om het aantal papieren boeken dat wordt afgedrukt (en vaak wordt verspild) te verminderen, kan je het volgende doen:

 • ga naar de bibliotheek
 • word lid van een boekenclub waar je boeken uitwisselt
 • koop tweedehands boeken

E-reader

Kindle

Maar serieus, je zou een e-reader moeten kopen. Niet alleen vanwege alles wat ik zojuist heb samengevat, maar ook omdat:

 • Als je reist, reis je licht. Je kunt wekenlang kamperen en hebt maar één e-reader bij je, met 1000 boeken.
 • Het is super snel. Als iemand me een boek aanbeveelt, wil ik NU beginnen met lezen. Dus ik download het gewoon, maak mezelf een kopje thee en begin te lezen. Hetzelfde geldt als je een serie aan het lezen bent: je hoeft niet te wachten op het volgende boek, je kunt binge lezen!
 • Als je graag in bed leest, heb je geen moeite meer om de pagina’s om te slaan terwijl je op je zij ligt en de hele tijd van positie verandert. Mijn Kindle ondersteunt zichzelf, superhandig!

Welke e-reader moet je kiezen?

Wel, dat is niet aan mij om te beslissen, maar ik heb een Kindle voor mezelf en een Kobo voor mijn dochter en beide zijn geweldig. Als je echter veel in het Engels leest, raad ik je ten zeerste aan om een ​​Kindle te nemen, want je kunt dan van Amazon downloaden. Als je voornamelijk Nederlands leest zoals mijn dochter, is een Kobo beter, omdat je boeken van bol.com erop kunt downloaden.

[bol_product_links block_id=”bol_5a9c3c3f8b42d_selected-products” products=”9200000063311610″ name=”Kobo” sub_id=”” link_color=”003399″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”CC3300″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FFFFFF” border_color=”D2D2D2″ width=”250″ cols=”1″ show_bol_logo=”1″ show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]

Het is niet mogelijk om boeken van bol.com rechtstreeks naar Kindle te downloaden! Maar ik heb een kleine truc daarvoor die ik in een ander artikel zal uitleggen, als je geïnteresseerd bent.

Vertel eens, heb jij een e-reader? Waarom? Waarom niet? Laat het me weten!

X Lazy Bird

BewarenBewaren[:en]Before you tell me that you just looooove the feeling of having a real book in your hands that smells of paper: I do too!!! But there are other things you should consider if those books don’t come from a library. You’ll save lots of money and while doing so you’ll save the environment as wel.

book

Saving Trees

First of all, let me tell you that in the USA alone (I didn’t find numbers for other regions) in one year, 2 billion books are produced. To print these books requires taking down 32 million trees for the paper alone! That’s a lot, don’t you think?

Minimizing Pollution

But is doesn’t stop there, if you are like me and you have this insatiable hunger for books, then you might also take these costs in consideration:

 • the amount of energy used in book production
 • the packaging materials used, and all the energy and cash costs associated with those materials
 • the fuel used for transporting paper books: from the printing company to the warehouse, and then from the warehouse to the store or the customer
 • the energy, cash costs, and pollution required to dispose of books

Saving Money

Books aren’t cheap, if you read a lot it’s very expensive to buy paper books. The average paper book costs about 20 dollars/euro’s, the average e-book costs only 5 euro’s. That’s a discount of 75%!

What if you still want to read paper books?

To reduce the amount of paper books being printed (and often wasted) you can:

 • Go to the library
 • Join a book club where you exchange books
 • Buy second hand books

E-reader

Kindle

But seriously, you should buy an e-reader. Not only because of everything I just summed up in the above points, but also because:

 • When you travel, you travel light. You can go camping for weeks and only have one e-reader with you, with 1000 books on it.
 • It’s super fast. When someone recommends me a book, I want to start reading NOW. So I just download it, make myself a cup of tea and start reading. The same goes when you are reading a series: no need to wait for the next book, you can binge read now!
 • When you like to read in bed, you have no more difficulties turning the pages while laying on your side and changing position all the time. My Kindle supports itself, super handy!

What e-reader should you choose?

Well, that’s not up to me to decide, but I have a Kindle for me and a Kobo for my daughter and both are great. If you read a lot in English though, I strongly suggest a Kindle because you can  download from Amazon then. If you read mostly Dutch like mu daughter, a Kobo is better because you can download books from bol.com on it.

It’s not possible to download books from bol.com to Kindle directly! But I have a little trick for that which I’ll explain in another article, if you’re interested.

So tell me, do you have an e-reader? Why? Why not? Let me know!

X Lazy Bird

BewarenBewaren[:]

Een gedachte over “Lees jij meer dan 4 boeken per maand? Dan moet je echt een e-reader kopen!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s