Roadtrip: Spanje Middellandse Zee

[:nl]Gisteren reden we onze tienduizendste kilometer met onze Aloha camper! Sinds het Alhambra hebben we dus weer heel wat gezien. We lieten het zuiden achter ons en vervolgden onze weg langs de Oostkust van Spanje, met Mojacar als ons volgende doel.

Overzicht van onze trip

Laat me beginnen met een overzichtsfoto van onze trip sinds april (voor onze vorige trip van september tot december langs de westkust verwijs ik je door naar deze blog):

fullsizeoutput_9d16

Alle witte bolletjes zijn plekjes waar we gestopt zijn en ik kan je vertellen dat ook deze kant van Spanje niet teleur stelde, integendeel. Wat een prachtig land is dit toch…

Regio rond Almeria

Om van onze laatste stop voorbij Malaga naar Mojacar te geraken, rijd je richting Almeria door het meest waanzinnige landschap van Zuid-Spanje. Ik neem al mijn foto’s met mijn iPhone en vaak al rijdend, dus ze doen geen eer aan de werkelijke schoonheid helaas, maar hopelijk krijg je toch een beetje een beeld…?

IMG_0851 2

IMG_0878

Volg je gevoel

Wanneer je een roadtrip maakt is het belangrijk om je gevoel te volgen. Wanneer je dus een weggetje ziet waarvan je denkt dat het naar een mooie plek leidt moet je dat gewoon inslaan. Dat deden wij en zo kwamen we hier terecht.

IMG_0868IMG_0874

Schitterend gewoon!!! Even later bleek deze plek zo speciaal dat er zelfs een crew bezig was een film set te bouwen, geen idee voor welke film. Mooie beelden gaan het zeker wel worden.

IMG_0875

Mojacar

Ook om van Almeria naar Mojacar te rijden zie je de prachtigste beelden. Azuurblauwe stukjes zee die tussen twee bergen door komen piepen, adembenemend mooi. Ooit wilden we een jaar in Mojacar gaan wonen, maar dat plan werd weer opgeborgen. We gingen op zoek naar een van de huisjes die we toen bezochten en vonden het ook weer terug. Ik vergat foto’s te nemen, dus heb ik enkel deze van ons mobiele huis in Mojacar 🙂

IMG_0879.jpg

Vera

Onze overnachtingsplek werd deze desolate camperplaats in Vera, puur genieten. Vooral Little Miss Lazy Bird geniet zeer van haar groenten….

IMG_0894IMG_0897IMG_0901.jpg

Valencia

Vanuit Vera trokken we meteen via Murcia naar Valencia en meden we dus bewust een groot stuk van de Costa Blanca. Valencia bleek een onverwachte topper. Dit vind ik tot hiertoe de allerleukste Spaanse stad. We vonden een camperplaats in El Saler, iets ten zuiden van de stad zelf, en waren met de bus op tien minuutjes in het centrum.

Het eerste wat opvalt in Valencia is het ‘Ciutat de les Arts i les Ciències‘ waar verschillende futuristische gebouwen je aandacht trekken. Heel leuk voor kinderen is de ‘astronomietuin’ waarin je allerlei experimentjes kan doen om ons heelal beter te begrijpen.

IMG_0953IMG_0964

In het CAC is verder ook nog een prachtig operagebouw gevestigd, een Oceanarium, een wetenschapsmuseum en de Hemisféric waar je Imax films kan bekijken over ons heelal. Zoals je ziet is het ook gewoon heel leuk om er rond te wandelen.

IMG_0965

De tweede opvallende eigenschap van Valencia is de lange groene zone die je van het CAC naar de oude stad brengt. Zo leuk om eens niet door een drukke stad te moeten laveren om het historische centrum te kunnen zien!! Je kan er wandelen en fietsen en het is volledig autovrij. Je wandelt gewoon onder de vele oude bruggen door en hebt geen last van de auto’s boven je hoofd.

IMG_0973

Tussendoor hoor je enkel het geluid van de vogels en kan je wat bekomen in de schaduw van de bomen.

IMG_0974 2

Zo kuierden we op ons gemakje het oude centrum in, waar het bij de ingang van de Kathedraal verrassend druk was maar verder helemaal niet.

IMG_0976

Hoe vind je dit restaurantje trouwens??

IMG_0979 2

Wij kozen uiteindelijk voor dit plekje middenin het centrum maar toch rustig. Je kan namelijk niet naar Valencia gaan zonder de locale specialiteit te proeven, right?

IMG_0982IMG_0983 2

Yep, paella bedoelde ik natuurlijk.

IMG_0984 2

Moncofa

Voor de camperaars onder ons kan ik aanraden om na een bezoek aan Valencia een half uurtje verder door te rijden naar Moncofa. Daar is namelijk een gratis camperplaats met voorzieningen waar het rustig vertoeven is buiten het seizoen. Het is ook de plaats waar Little Miss Lazy Bird plots besloot om een boek te schrijven.
Ik vraag me af waar ze dat idee vandaan haalt???

😉

IMG_0997

Roda de Bara (Tarragona)

Het plan was om Tarragona ook nog te bezoeken, maar uiteindelijk zijn we er voorbij gereden en gestopt in Roda de Bara. Dit dorp/stadje ligt op de Romeinse route en je vindt er dus veel overblijfselen terug, zoals in heel de regio trouwens. Toen we vanop de camperplaats een wandelingetje naar de het strand maakten, bleek dit plaatsje veel mooier dan we gedacht hadden.

We volgden een pad dat ons naar een kerkje voerde en daar zagen we dit bankje met de woorden ‘Lo siento, Gracias, Perdon’ in steentjes gelegd. Wat zo veel wil zeggen als ‘Het spijt me, dank je, vergeef me’.
Wie een beetje bekend is met Ho’oponopono weet welke woorden wij hebben toegevoegd…

IMG_1044IMG_1045IMG_1046

Na onze wandeling gingen we in een beach bar iets drinken uiteraard.

IMG_1052

En daar kwamen we alweer Herbalife collega’s tegen. Geweldig toch?

IMG_1076

La Roca

Little Miss Lazy Bird voelde stilaan de aantrekkingskracht van de Costa Brava waar de Bomma woont en dus zetten we koers richting Castello d’Empuries. Helaas werden we door een file van de autostrade gedwongen. Bleek dat toch wel nét de afrit van La Roca te zijn, het grootste shop walhalla van Catalonië.

IMG_1082.jpg

IMG_1081

Dus ja, we moesten wel hé…

IMG_1080

Costa Brava

Ondertussen zijn we aangekomen aan de Costa Brava en Mr Lazy Bird was duidelijk super tevreden om zijn mama weer te zien 🙂

IMG_1100

We profiteren ervan om alle mooie plekjes van deze kust per camper te bezoeken maar dat is zoveel dat ik dat in een volgende post uit de doeken zal doen.

Wil je ons graag dagelijks volgen? Op mijn Instagram stories post ik heel de dag updates over onze roadtrip, voel je welkom me te volgen.

X Barbara[:en]Yesterday we drove our ten thousandth kilometer with our Aloha camper! We have seen quite a lot since the Alhambra. We left the south behind and continued our way along the east coast of Spain, with Mojacar as our next goal.

Overview of our trip

Let me start with an overview of our trip since April (for our last trip from September to December along the west coast I refer you to this blog):

fullsizeoutput_9d16

All white dots are places where we stopped and I can tell you that this side of Spain did not disappoint, on the contrary. What a beautiful country this is …

Region around Almeria

To get from our last stop (past Malaga) to Mojacar, we drove by Almeria through the most insane landscape of southern Spain. I take all my photos with my iPhone and often while driving, so they do not honor the actual beauty unfortunately, but hopefully you get a bit of an idea …?

IMG_0851 2

IMG_0878

When you do a road trip it is important to follow your gut. So when you see a road that you think leads to a nice place you just have to hit it. We did that and that’s how we ended up here.

IMG_0868IMG_0874

Superb!!! A bit later this place proved so special that even a crew was busy building a movie set, no idea for which movie. Beautiful images are certainly going to be a part of it.

IMG_0875

Mojacar

When you drive from Almeria to Mojacar you also see the most beautiful images. Azure colored pieces of sea that peep through two mountains, breathtakingly beautiful. Once, we wanted to live in Mojacar for a year, but that plan was put away again. We now went looking for one of the houses we visited then and found it again. I forgot to take pictures, so I only have these from our mobile home in Mojacar 🙂

IMG_0879.jpg

Vera

Our overnight stay was this desolate motorhome parking in Vera, pure joy for us. Especially Little Miss Lazy Bird enjoyed her vegetables very much, as you can see ….

IMG_0894IMG_0897IMG_0901.jpg

Valencia

From Vera we immediately went via Murcia to Valencia and we deliberately avoided a large part of the Costa Blanca. Valencia proved to be an unexpected topper. I think this is the nicest Spanish city so far. We found a motorhome park in El Saler, just south of the city itself, and were in the center by bus in ten minutes.

The first thing you notice in Valencia is the ‘Ciutat de les Arts i les Ciències’ where different futuristic buildings attract your attention. Very nice for children is the ‘astronomy garden’ where you can do all kinds of experiments to better understand our universe.

IMG_0953IMG_0964

The CAC also has a beautiful opera house, an Oceanarium, a science museum and the Hemisféric where you can watch Imax films about our universe. As you can see, it is also very nice to just stroll around.

IMG_0965

The second striking feature of Valencia is the long green zone that takes you from the CAC to the old city. So nice to not have to navigate through a busy city to see the historic center!! You can walk and cycle and it is completely car-free. You just walk under the many old bridges and do not suffer from the cars above your head.

IMG_0973

In between you only hear the sound of the birds and you can get some coolness in the shade of the trees.

IMG_0974 2

We slowly strolled into the old center, where it was surprisingly busy at the entrance of the Cathedral but very quiet in the rest of the town.

IMG_0976

How do you like this restaurant by the way??

IMG_0979 2

We eventually chose this spot in the middle of the center but still quiet. You can not go to Valencia without tasting the local specialty, right?

IMG_0982IMG_0983 2

Yep, I meant paella, of course.

IMG_0984 2

Moncofa

For the camperers among us I can recommend to drive half an hour after a visit to Valencia to Moncofa. There is a free motorhome park with facilities where it is quiet outside the season. It is also the place where Little Miss Lazy Bird suddenly decided to write a book.
I wonder where she gets that idea from?

😉

IMG_0997

Roda de Bara (Tarragona)

The plan was to visit Tarragona, but in the end we drove past and stopped in Roda de Bara. This village / town is located on the Roman route and you will find many relics there, as in the whole region by the way. When we took a walk from the motorhome to the beach, this place proved much nicer than we had thought.

We followed a path that led us to a church and there we saw this bench with the words ‘Lo siento, Gracias, Perdon’ put in stones. This means as much as ‘I’m sorry, thank you, forgive me’.
Those who are a little familiar with Ho’oponopono know what words we have added …

IMG_1044IMG_1045IMG_1046

After our walk we went for a drink in a beach bar of course.

IMG_1052

And there we met Herbalife colleagues again. Amazing, right?

IMG_1076

La Roca

Little Miss Lazy Bird gradually felt the attraction of the Costa Brava where Granny lives and so we headed for Castello d’Empuries. Unfortunately we were forced from the highway by a traffic jam. It turned out to be just the exit from La Roca, Catalonia’s largest shop walhalla.

IMG_1082.jpg

IMG_1081

So yes, we had to. You know…

IMG_1080

Costa Brava

So now we arrived at the Costa Brava and Mr Lazy Bird was clearly super happy to see his mom again 🙂

IMG_1100

We are visiting all the beautiful spots of this coast by camper now but that is so much information that I will show you in a next post.

X Barbara[:]

3 gedachten over “Roadtrip: Spanje Middellandse Zee

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s