Vakantie Vibes

[:nl]We zijn ondertussen al weer even terug. Wat worden we verwend in België met dit heerlijke weer!! Ik ben al lang blij dat ik thuis ben nu en niet lig te zweten in onze camper zonder airco 😉 Het leuke van lang op reis gaan -of toch één van de vele leuke bijwerkingen – is dat je er dan echt naar uit kijkt weer thuis te komen. Tenminste, ik toch. Van zodra ik mijn huis uitstap, lijkt het of mijn inspiratiemolen begint te draaien en meestal zit ik vol plannen tegen de tijd dat ik weer thuis kom. Zo was het nu dus ook.

De Crémant douche

Onze laatste avond in de camper was best wel memorabel trouwens. We hadden de luxe om de rit van Perpignan naar huis zonder Little Miss Lazy Bird te doen. Die mocht een weekje bij Bomma in Spanje blijven en samen met haar naar België vliegen, het luxepaardje 🙂 We hadden gedacht om nog wat in Frankrijk rond te cruisen, maar eenmaal we ons ‘nest’ roken, kwam de voet niet meer van het gaspedaal. We zijn wel één keertje gestopt in Frankrijk, in de Bourgogne streek. Daar had ik vlakbij Beaune via de app Park4Night een overnachtingsplek gevonden bij een wijnboer.

IMG_1472.jpg

Wat een plek he!?

Het werd nog mooier toen ik de ‘wijnkast’ ontdekte.

IMG_1480

Heerlijk, zo’n concept dat volledig op vertrouwen gebouwd is! We lieten het ons geen 2x zeggen en kochten meteen een paar flessen, waaronder natuurlijk ook een Crémant de Bourgogne om onze laatste avond te vieren.

IMG_1474

Uiteindelijk bleek de Crémant redelijk onstuimig, waardoor ik een schuimwijn douche over me heen kreeg, maar dat kon de pret niet drukken. Ook niet dat ik diezelfde avond nog per ongeluk een mossel (uit de paella) in de fik stak. Kan gebeuren. Bij mij toch.

Grote kuis

Na onze thuiskomst hadden we nog een week tijd om ons verwaarloosde huis onder handen te nemen vooraleer mijn schoonmama en onze dochter arriveerden. Ongelofelijk hoe vuil zo’n huis kan worden op een paar maanden tijd.

Er werden deuren geverfd die nadien de foute kleur bleken te hebben… (start again!)

Er werden opmetingen gedaan en vloertegels gekozen… (dat worden dus deze)

IMG_1585

Mijn orchideeën kwamen na 10 maanden weer thuis en dat was ook een blij weerzien 🙂 Hier zie je er een paar bij elkaar. Ik ben gek op orchideeën, die zijn zo makkelijk te houden! Echte Lazy Flowers 😉

IMG_1595.jpg

En ons geliefde mini huis op wielen kreeg een grondige poetsbeurt, want daar zou de Bomma voor een weekje logeren.

IMG_1659

Feest!

En toen waren ze er al, de twee meisjes uit het verre Spanje!

We vlogen meteen in het eerste van drie (3!) verjaardagsfeesten en een lentefeest (op 4 dagen tijd, jaja). Keileuk, maar ook mega vermoeiend!

IMG_1663

Ondertussen moesten we natuurlijk ook nog supporteren voor de Rode Duivels…

IMG_1781

En ergens onderweg (op het lentefeest) knuffelde Mr Lazy Bird een kip.

a6f65d02-bdab-4d9a-8f56-9aa90fde90ab

Family Ties

We sloten de feestweek af in restaurant Tapta, in de straat waar in ben opgegroeid. Toen ik naar het toilet ging hield een oudere heer me even tegen. Hij was een oude buur van mijn ouders en hij had mijn moeder aan tafel herkend. Hij wou me even vertellen hoezeer ik wel op mijn tante lijk, die hij vroeger goed had gekend. Dat hij er echt paf van stond hoe groot de gelijkenis was. Hij moést het gewoon kwijt. Grappig he. Die genen toch. Het was er trouwens erg lekker, bij Tapta. Ze zijn er ook ontzettend flexibel, want zonder dat het op de kaart stond, toverden ze een volledig vegan menu voor me op tafel. Dat vind ik nu eens echte klasse 🙂

Boeken

Het was een waanzinnig leuke week en nu zijn we lekker aan het bekomen. Vakantie in eigen tuin met een stapel boeken erbij. Meer moet dat even niet zijn nu. Ik kan je deze trouwens aanrader, binnenkort zal ik een review posten. Verfrissende lectuur voor warme dagen!

IMG_1717

En over lectuur gesproken: het project ‘Boek’ heeft even stil gelegen, maar daar komt dit weekend verandering wanneer mijn partner in writing en ik met onze mini-me’s naar zee trekken. Daar gaan we alle feedback die we de eerste draft van onze roman kregen doornemen en proberen al wat te herschrijven.

En nu?

Nu blijf ik gewoon lekker thuis, toch zeker deze maand juli nog. De agenda staat al vol uitjes en in augustus zien we wel weer verder.

Geniet van je vakantie! (als je die nu hebt natuurlijk, anders sorry voor de holiday spam haha).

X Lazy Bird

PS: Ik installeerde een ChatBot op de blog, heb je hem al gezien? Klik maar eens rechts onder op het icoontje met ‘Talk to Barbara’ om hem te testen!

 

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren[:en]We have been back for a while now. We are so spoiled in Belgium with this wonderful weather !! I must admit to be happy that I am at home now, instead of sweating like mad in our motorhome without air conditioning;) The nice thing about going on a long trip – or one of the many nice side effects – is that you really look forward to going home again. At least, I do. As soon as I leave my house, it seems as if my inspirational mill is starting to turn and usually I am full of plans by the time I get home again. That’s how it was now as well.

The Crémant shower

Our last night in the camper was quite memorable by the way. We had the luxury to drive the long way home from Perpignan to Belgium without Little Miss Lazy Bird. She was allowed to stay with Granny in Spain for a week and fly to Belgium with her, the luxury horse 🙂 We thought we would cruise around in France, but once we smelled our ‘nest’, Mr Lazy Bird’s foot did not come off the gas pedal anymore . We stopped in France once in the Burgundy region. There, near Beaune, I had found a place to stay with a wine farmer, thanks to the Park4Night app.

IMG_1472.jpg

What a place huh!?

It got even better when I discovered the ‘wine fridge’.

IMG_1480

Love it! A concept that is entirely built on trust! We didn’t think twice and immediately bought a few bottles, including of course a Crémant de Bourgogne to celebrate our last evening.

IMG_1474

In the end, the Crémant turned out to be pretty impetuous, so I got a sparkling wine shower over me, but that did not spoil the fun. On the contrary 😉 Neither did the fact that I accidentally put a mussel (from the paella) on fire that same night. Can happen. With me anyway.

The Big Clean Up

After our homecoming, we had another week to take care of our neglected house before my mother-in-law and our daughter arrived. Unbelievable how dirty a house can become in a few months time.

Doors were painted that later turned out to have the wrong color … (start again!)

Measurements were taken and floor tiles were chosen … (these)

IMG_1585

My orchids came home after 10 months and that was a happy reunion 🙂 Here you can see a few of them together. I adore orchids. They are so easy to take care of!

IMG_1595.jpg

And our beloved mini house on wheels got a thorough cleaning, because Granny would stay there for a week.

IMG_1659

Party time!

And then they were already there, the two girls from far away Spain!

We immediately started the first of three (3!) Birthday parties and a ‘spring party’ (in 4 days time, yes). Loads of fun, but also very exhausting!

IMG_1663

Meanwhile we also had to support the Red Devils (world cup soccer, if you didn’t know that)…

IMG_1781

And somewhere in between (at the ‘spring party’) Mr Lazy Bird cuddled a chicken.

a6f65d02-bdab-4d9a-8f56-9aa90fde90ab

Family Ties

We ended the party week in restaurant Tapta, in the street where I grew up. When I went to the toilet an elderly gentleman stopped me for a moment. He was an old neighbor of my parents and he had recognized my mother at the table. He wanted to tell me how much I look like my aunt, whom he had known well before. He was so astonished by that he just had to say it. Funny, right? Those genes…. By the way, the restaurant was very nice, Tapta. If you’re ever in Antwerp, Belgium. They are very flexible, because without it being on the menu, they conjured up a full vegan menu for me. I think that’s real class 🙂

Books

It was an incredibly fun week and now we are recovering from it, lol. Being on holiday in your own garden with a pile of books. That’s all I want and need right now. I can recommend this one to you by the way, I will post a review soon. A refreshing read for hot days!

IMG_1717

And talking about literature: the ‘Book’ project has been quiet for a while, but this weekend there will be a change when my ‘partner in writing’ and me, together with our mini-me’s, are going to the seaside. There we’ll go through all the feedback we received about the first draft of our novel and we’ll try to rewrite some pieces.

And now?

Now I just stay at home, especially this month of July. The agenda is already full of little trips and in August we’ll see. Maybe we stay here, maybe we take off again.

Enjoy your holiday! (if you have one now of course, otherwise sorry for the holiday spam haha).

X Lazy Bird

PS: I installed a ChatBot on the blog, have you seen it? Just click on the icon with ‘Talk to Barbara’ at the bottom right to test it!

BewarenBewaren[:]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s