Tijd voor een oefening! Zeg me wie je helden zijn en ik zeg je wat voor persoon je wordt.

[:nl]Onlangs was ik op een avond over zelfkennis en zelfreflectie. Een van de oefeningen die we deden was naar mijn mening een prachtige manier om jezelf beter te leren kennen. In deze blog leg ik je uit hoe het werkt, doe je mee?

Warren Buffet

Het is een bekende uitspraak van Warren Buffet: ‘Zeg me wie je helden zijn en ik zeg je wat voor persoon je wordt.’ Ik ben niet per se een Warren Buffet fan, maar hier had hij wel een punt. De oefening in kwestie gaat dan ook van dit principe uit.

De Oefening

Neem een blaadje papier. Schrijf hierop 10 namen op van mensen die je inspireren. Dat kunnen bekende personen zijn, maar ook mensen uit jouw eigen omgeving. Schrijf vervolgens naast elke persoon 3 karaktertrekken die je in hen bewondert, bijvoorbeeld hun creativiteit, stijl, welbespraaktheid, humor, culinaire of andere talenten… Je krijgt zo een lijst met 30 eigenschappen.

Klaar?

Ontdek wie je bent

Weet je wat nu zo bijzonder is aan die lijst? Dat al die trekken die je opschreef eigenschappen zijn die jij in je hebt. Misschien zijn ze nog niet allemaal tot uiting gekomen, maar ze zijn er wel! Toen ik de oefening deed stond ik echt verstomd, want het klopte inderdaad. En als ik terugkijk naar wie mijn helden waren toen ik jong was, dan bevestigt dit nog eens de uitspraak van Warren Buffet. Ik vond toevallig deze foto terug uit 1993, ik ben dan 16.

IMG_2814

De posters aan mijn muur zijn van o.a. Greta Garbo en Marylin Monroe. Enkele jaren voordien hing Madonna er natuurlijk ook. Stuk voor stuk sterke vrouwen die zich niet in een hokje lieten/laten duwen. Maar mijn helden zijn niet alleen beroemdheden. Op mijn lijstje vandaag van mensen die me inspireren staan bvb ook mijn grootmoeders, een aantal vriendinnen en mensen uit mijn team. Een schrijfster staat er ook op. En al mijn mentors. Zelfs mijn man staat erop!

Ik daag je uit om de oefening zelf even te doen, het duurt uiteindelijk maar 5 minuten.

Wie staat er op jouw lijst? Wat kwam je over jezelf te weten?

Ik ben benieuwd!

X Lazy Bird[:en]Recently, I attended a night about self-knowledge and self-reflection. One of the exercises we did was in my opinion a wonderful way to get to know yourself better. In this blog I explain how it works, will you join me?

Warren Buffet

It is a well-known statement by Warren Buffet: ‘Tell me who your heroes are and I’ll tell you what kind of person you’ll turn out to be.’ I’m not particularly a Warren Buffet fan, but he had a point. The exercise in question is therefore based on this principle.

The exercise

Take a sheet of paper. Write down 10 names of people who inspire you. That may be famous people, but also people from your own environment. Then write next to each person 3 character traits that you admire in them, for example their creativity, style, eloquence, humor, culinary or other talents … Now you have a list with 30 properties.

Ready?

Discover who you are

Do you know what is so special about that list? That all those traits that you wrote down are traits that you have within you. Maybe they have not all been groomed yet, but they are there! When I did the exercise, I was really gobsmacked, because it was true. And when I look back at who my heroes were when I was young, this confirms the Warren Buffet statement again. I happened to find this photo from 1993, I am 16 years old there.

IMG_2814

The posters on my wall are from, among others, Greta Garbo and Marylin Monroe. Madonna also hung there a few years before. All of them strong women who did not let themselves be pushed into a booth. But my heroes are not just celebrities. On my list today of people who inspire me are also my grandmothers, some friends and people from my team. A writer is also on it. And all my mentors. Even my husband is in there!

I challenge you to do the exercise yourself, it only takes 5 minutes.

Who is on your list? What did you learn about yourself?

I’m curious!

X Lazy Bird

BewarenBewaren

BewarenBewaren[:]

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s